राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धा सन २०२३-२४

अत्यंत महत्वाची सूचना

नवोपक्रम लिंक भरण्यापूर्वी आपण पुढील तयारी केली आहे काय ?

१. नवोपक्रम अहवालाची pdf फाईल
२. नवोपक्रम अहवालाची Word फाईल
३. प्रमाणपत्र व प्रतिज्ञापत्र Pdf फाईल
४. स्पर्धकांचा स्वतःचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
५. आवश्यकतेनुसार आपल्या व्हिडिओची Youtube लिंक

हे पूर्णतः तयार करूनच आपण लिंक भरायला सुरुवात करावी.

नवोपक्रम नोंदणी

नवोपक्रम अहवाल सादर करण्याची मुदत २०-१२-२०२३ रोजी संपली आहे

पूर्व प्राथमिक गट

पूर्व प्राथमिक स्तरावरील अंगणवाडी कार्यकर्त्या/सेविका व पर्यवेक्षिका

प्राथमिक गट

उपशिक्षक, पदवीधर शिक्षक,प्राथमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक गट

माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक

विषय सहाय्यक व
विषय साधन व्यक्ती गट

विषय सहायक, विषय साधन व्यक्ती,
समावेशित साधन व्यक्ती व ग्रंथपाल

अध्यापकाचार्य व
पर्यवेक्षकीय अधिकारी गट

अध्यापकाचार्य व पर्यवेक्षकीय अधिकारी
(केंद्रप्रमुख ते शिक्षणाधिकारी व अधिव्याख्याता व वरिष्ठ अधिव्याख्याता)

स्पर्धे विषयी

राज्यातील सर्व नवोपक्रमशील शिक्षक व अधिकारी हे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सतत प्रयत्न करत असतात. नवोपक्रमाच्या माध्यमातून आपल्या कल्पनांना व सृजनशील विचारांना मूर्त स्वरूप देण्याकरिता तसेच विद्यार्थी, शिक्षक, पालक यांच्या समस्या सोडविण्याच्या अनुषंगाने नवनवीन उपक्रम हाती घेत असतात. सर्वच स्तरातील शिक्षक व अधिकारी यांच्या या कल्पकतेला व सृजनशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी परिषदेमार्फत राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धा आयोजित करण्यात येते. त्यानुसार या वर्षीही राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धा सन २०२३-२४ चे पुढील पाच गटात आयोजन करण्यात येत आहे.

  • १. पूर्व प्राथमिक स्तरावरील अंगणवाडी कार्यकर्त्या/सेविका व पर्यवेक्षिका
  • २. प्राथमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक
  • ३. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक
  • ४. विषय सहायक, विषय साधन व्यक्ती, समावेशित साधन व्यक्ती व ग्रंथपाल
  • ५. अध्यापकाचार्य व पर्यवेक्षकीय अधिकारी (केंद्रप्रमुख ते शिक्षणाधिकारी व अधिव्याख्याता व वरिष्ठ अधिव्याख्याता)

तसेच ही स्पर्धा पहिल्या टप्प्यात गट १ व ३ यासाठी जिल्हा /DIET व गट क्र. ४ व ५ साठी प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण (RAA) स्तरावर घेण्यात येणार आहे.

त्यानुसार सर्व अधिकारी, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिका यांनी आपल्या गटानुसार https://scertmaha.ac.in/innovation/ या लिंकवर दि.०२/११/२०२३ ते दि. २८/११/२०२३ या कालावधीत आपले नवोपक्रम अहवाल सादर करावेत.

संपर्क

ठिकाण :

#७०८, आर.बी.कुमठेकर रोड, पेरुगेट, पुणे

फोन :

०२०-४४७६९३८